Laws on Secondary Education

Print PDF

Laws on Secondary Education

 

Legal Acts on Secondary Education

 
 
 

Листа на измени и дополнувања на законот тука може да ги видите сите акти поврзани со законот

Проект на ОБСЕ во соработка со Министерство за образование и наука на РМ, Copyright 2011