Закони за основно образование

 

Правни акти за основно образование

 

Проект на ОБСЕ во соработка со Министерство за образование и наука на РМ, Copyright 2011